Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego 01.02.2021

1. Postanowienia ogólne

a. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepu Natum.

b. Organizator Programu Lojalnościowego: Natum Magdalena Kiedrowska, ul Królowej Jadwigi 25/8, 64-100 Leszno, NIP 6972252761 (dalej „Organizator”).

c.  Program Lojalnościowy obejmuje Klientów sklepu Natum – www.natumsklep.pl

2. Cel Programu Lojalnościowego: wsparcie sprzedaży i aktywizacja Klientów.

3. Warunki uczestnictwa:

a. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia i niepełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

b. Członkowie kierownictwa, pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin są wyłączeni z uczestnictwa w Programie.

d. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest zarejestrowanie się w sklepie i dokonanie pierwszych zakupów.

4. Zasady Programu Lojalnościowego:

a. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy zarejestrować się w sklepie Natum i dokonać zakupów na kwotę minimum 20 zł.

b. Zarejestrowany Klient otrzyma 1 punkt w Programie za każde wydane 20 zł.

c. Wielokrotność kwoty 20 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych punktów.

d. Uczestnik otrzymuje punkty po opłaceniu zamówienia.

e. Po zebraniu przez Uczestnika 40 punktów przysługuje mu stały rabat w wysokości 5%, 60 punktów 8%, 80 punktów 10% na zakupy w sklepie Natum na wszystkie produkty.

f. Punkty są ważne bezterminowo.

5. Reklamacje

a. Uczestnik powinien informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym.

b. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail lub telefonicznie.

c. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

6. Postanowienia końcowe

a. Pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: natumsklep@gmail.com

b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Dane osobowe: gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Organizator oraz operator sklepu Shoper: Shoper SA, ul W. Łokietka 79, 31-280 Kraków, NIP: 9452156998 REGON: 121495203.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.

Ponadto Administrator informuje, że uczestnik programu lojalnościowego ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl